top of page

Over de Job Reflector

De competitieve economie van vandaag de dag vraagt om competent, gedreven en gelukkig personeel. Als organisatie wil je goede medewerkers dan ook behouden en hen kansen bieden om te groeien. Maar bovenal wil je dat medewerkers zich senang voelen. Hoe zeer organisaties ook streven naar een open cultuur, medewerkers vinden het niet zelden eng om het gesprek met een leidinggevende of met een zelfsturend team aan te gaan. Zeker als het gaat om werkrelaties of individuele werkbeleving. Daarbij komt dat dergelijke gesprekken, in de waan van de dag, vaak worden uitgesteld of zelfs vergeten. Men denkt al gauw: ‘ik wacht wel tot iemand naar mij toe komt’. Diegene komt anno 2022 meestal niet. Functioneringsgesprekken zijn inmiddels achterhaald, en het agile werken heeft als keerzijde dat er niet één directe gesprekspartner is. Het gevolg is dat medewerkers gaan morren, hun talenten niet kunnen benutten en dat het gras bij de buren groener is.

 

Zonde… op deze wijze gaat er veel kennis en talent verloren, en moeten er meer recruitmentprocessen en improductieve inwerkperiodes in gang gezet worden. De Job Reflector pakt deze problemen bij de wortel aan en maakt ze on-the-go bespreekbaar. Het online instrument legt, op basis van de werkbeleving van medewerkers, het fundament voor het goede gesprek met de leidinggevende of met een van de teamgenoten in een zelfsturend team. Zo haalt de Job Reflector medewerkers uit de waan van de dag en legt het instrument de basis om praktisch te reflecteren. Dit verheldert het beeld van de persoonlijke werkbeleving, gefaciliteerd vanuit goed werkgeverschap.

 

Met de Job Reflector zijn organisaties problemen op micro-, meso- en macroniveau voor (het is dus géén medewerkerstevredenheidsonderzoek). Met het reflectie-instrument kijken medewerkers naar het nú, naar hoe men het werk nu ervaart en waar men het nú over wilt hebben. De Job Reflector is daarmee een praktische conversation starter. De online tool draagt actief en duurzaam bij aan medewerkers die betrokken zijn en blijven bij hun werk én bij hun werkgever.

Oké. En hoe werkt de Job Reflector dan?

Aan de hand van een compacte set gevalideerde stellingen brengt de medewerker in kaart hoe hij zijn baan beleeft. Wat zijn voor hem de motivatie-kicks en wat zijn mogelijke motivatie-killers? De Job Reflector monitort elke medewerker afzonderlijk en toetst de werkbeleving gedurende het gehele werkjaar. Het persoonlijk dashboard presenteert per motivatoren-item de actuele status, de progressie en de regressie. De uitkomst vertelt jou wat relevante onderwerpen voor het goede gesprek zijn. De Job Reflector brengt ook de agenda-afspraken voor het goede gesprek tot stand. Medewerkers hanteren de tool als kwaliteitsmeter voor hun baanbeleving; leidinggevenden zetten het in als praktisch managementinstrument. Beiden ervaren de Job Reflector als: de tool voor het omgekeerde functioneringsgesprek… Voor een duurzame betrokkenheid bij baan, beleving en bedrijf.

Effectief & Onderbouwd

Aan de hand van Herzberg's wetenschappelijk onderbouwde two factor theory en gevalideerde vragen en gewogen resultaten met correlatie tussen satisfiers en dissatisfiers

Conversation Starter

In korte tijd krijgt een medewerker inzicht in z'n motivatie-kicks en -killers. De gebruiker wordt aangemoedigd om het goede gesprek aan te gaan.

Continu Resultaat

  1. Toename medewerkerstevredenheid. Happy People.

  2. Behoud van talent. 

  3. Geaggregeerde data over actuele werkbelevingen, all-year-round.

  4. Geanonimiseerde data over ervaringen interne werkrelatie.

de Job Reflector 

bottom of page