Fist Site.png
Left fist.png
Right fist.png
Right fist.png

 DE JOB REFLECTOR  

Button2.png

Zelfregie op Werkgeluk

 

De Job Reflector 

Met de Job Reflector bereiken organisaties:

  • geboeide en gebonden medewerkers

  • zelfregie en zelfsturing op werkgeluk

  • betrokkenheid, bedrijfsburgerschap en leiderschap van onderaf

  • gesprekken over werk en werkrelaties vanuit betrokkenheid

  • een duurzame betrokkenheid bij baan en bedrijf

Button2.png
 

Waarom?

Met de Job Reflector zijn organisaties problemen op micro-, meso- en macroniveau voor. Met de engagement tool kijken medewerkers naar het nú; hoe men het werk nu ervaart en waar men het nú over wilt hebben. De Job Reflector is daarmee een praktische conversation starter. Het reflectie-instrument draagt actief en duurzaam bij aan medewerkers die betrokken zijn en blijven bij hun werk én bij hun werkgever.

 
Button2.png

Hoe dan?

Aan de hand van een compacte set gevalideerde stellingen brengt de medewerker in kaart hoe hij zijn baan beleeft. De Job Reflector brengt ook de agenda-afspraken voor gesprekken met leidinggevenden, collega’s of coaches tot stand. Medewerkers hanteren de tool als kwaliteitsmeter voor hun baanbeleving; leidinggevenden zetten het in als praktisch managementinstrument. Beiden ervaren de Job Reflector als: de tool voor het omgekeerde functioneringsgesprek.

Button2.png
 
36-362928_drawn-arrow-grey-monochrome-hd

Hoe ziet dat eruit?

Bekijk de Job Reflector sneak peek

 

de Job Reflector